01.09.2020 r. - Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 04, 05 i 07.09.2020 r. - Zebrania rodziców

WIZYTA KLAS ÓSMYCH W SĄDZIE REJONOWYM

Tradycyjnie, jak co roku, najstarsi uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych w Sądzie Rejonowym w Malborku. Celem naszej wycieczki było poznanie zasad funkcjonowania władzy sądowniczej w Polsce oraz dowiedzenie się, jakie są zadania poszczególnych zawodów prawniczych.

Spotkanie z sędzią Andrzejem Iwanowskim było jak zwykle, bardzo interesujące. Pan sędzia chętnie odpowiadał na pytania uczniów, które związane były zarówno z pracą sądu, jak i zawodem sędziego. Zachęceni do działania uczniowie przeprowadzili nawet symulację rozprawy sądowej. Ubrani w odpowiednie togi zajęli właściwe miejsca w największej sali rozpraw w malborskim sądzie i próbowali odtworzyć tok prawdziwej rozprawy. Okazało się, że język prawniczy jest dość skomplikowany i trzeba się bardzo dużo i długo uczyć, aby podołać trudom wykonywania prawniczych zawodów. Ale, kto wie? Może wycieczka do sądu, która odbyła się w ramach lekcji wiedzy o społeczeństwie, zainspiruje kogoś i w przyszłości zostanie prawnikiem?

Zajęcia przeprowadzone zostały w czasie Tygodnia Edukacji Prawnej i odbyły się w ramach kontynuacji współpracy naszej szkoły z Sądem Rejonowym w Malborku, z inicjatywy nauczycielki wiedzy o społeczeństwie Moniki Tyborskiej.