27.06 - 31.08.2020 r. - Ferie letnie 31.07.2020 r. - Odbiór zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty

Klasa 3 j.angielski

Materiały online:

Explore Treetops Fun Zone (https://oupeltemail.com/1Q6L-6SE43-J722M8-3ZSYTG-0/c.aspx)

Dodatkowe zasoby online

dla ucznia ( https://oupeltemail.com/1Q6L-6SE43-J722M8-3ZSYTH-0/c.aspx  )
J.angielski - materiały powtórkowe dla uczniów klasy VI 

Team Up Plus Fun Zone ( https://oupeltemail.com/1Q6L-6SE43-J722M8-3ZSYTL-0/c.aspx  )

Kanał na YouTube ( https://oupeltemail.com/1Q6L-6SE43-J722M8-3ZSYTE-0/c.aspx  )


J.angielski - materiały powtórkowe dla uczniów klasy VI 

Team Up Plus Fun Zone ( https://oupeltemail.com/1Q6L-6SE43-J722M8-3ZSYTL-0/c.aspx  )

Kanał na YouTube ( https://oupeltemail.com/1Q6L-6SE43-J722M8-3ZSYTE-0/c.aspx  )