27.06 - 31.08.2020 r. - Ferie letnie 31.07.2020 r. - Odbiór zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty

muzyka i plastyka: prace dla uczniów wszystkich oddziałów umieszczane są w e-dzienniku w zakładce "prace domowe", proszę przesyłać prace zgodnie z podanymi terminami na adres e-mail: i.wojciechowska@g1.malbork.pl


W-F

Koło aktywności fizycznej z ćwiczeniami do wykonania w domu:

https://wordwall.net/pl/resource/893767/wychowanie-fizyczne/wf-online-w-domu-%c4%87wiczenia

 


W-F

Koło aktywności fizycznej z ćwiczeniami do wykonania w domu:

https://wordwall.net/pl/resource/893767/wychowanie-fizyczne/wf-online-w-domu-%c4%87wiczenia

 


W-F

Koło aktywności fizycznej z ćwiczeniami do wykonania w domu:

https://wordwall.net/pl/resource/893767/wychowanie-fizyczne/wf-online-w-domu-%c4%87wiczenia

 


W-F

Koło aktywności fizycznej z ćwiczeniami do wykonania w domu:

https://wordwall.net/pl/resource/893767/wychowanie-fizyczne/wf-online-w-domu-%c4%87wiczenia

 


W-F

Koło aktywności fizycznej z ćwiczeniami do wykonania w domu:

https://wordwall.net/pl/resource/893767/wychowanie-fizyczne/wf-online-w-domu-%c4%87wiczenia

 


W-F

Koło aktywności fizycznej z ćwiczeniami do wykonania w domu:

https://wordwall.net/pl/resource/893767/wychowanie-fizyczne/wf-online-w-domu-%c4%87wiczenia

 


W-F

Koło aktywności fizycznej z ćwiczeniami do wykonania w domu:

https://wordwall.net/pl/resource/893767/wychowanie-fizyczne/wf-online-w-domu-%c4%87wiczenia

 


W-F

Koło aktywności fizycznej z ćwiczeniami do wykonania w domu:

https://wordwall.net/pl/resource/893767/wychowanie-fizyczne/wf-online-w-domu-%c4%87wiczenia