27.06 - 31.08.2020 r. - Ferie letnie 31.07.2020 r. - Odbiór zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty

muzyka i plastyka: prace dla uczniów wszystkich oddziałów umieszczane są w e-dzienniku w zakładce "prace domowe", proszę przesyłać prace zgodnie z podanymi terminami na adres e-mail: i.wojciechowska@g1.malbork.pl
8b gr. 2 j. angielski: pliki audio

1
2
3
4